Cloud computing

Uiteraard is er ook ruimte voor serieuze zaken:

Cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider.

Er zijn 3 lagen waarin dit kan worden toegepast:

Cloudapplicaties: software as a service (SaaS)
Bij software as a service (SaaS) staat de applicatie volledig onder controle van de dienstverlener. De gebruiker kan er gebruik van maken maar kan er dikwijls niets wezenlijks aan veranderen.

Cloudplatforms: platform as a service (PaaS)
De PaaS-laag biedt een aantal diensten bovenop de infrastructuur welke het SaaS-aanbieders mogelijk maken hun toepassingen op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden. Voorbeelden van diensten in deze laag zijn toegangsbeheer, identiteitenbeheer, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten.

Cloud Infrastructure: infrastructure as a service (IaaS)
In deze laag wordt de infrastructuur aangeboden via een virtualisatie of hardware-integratie. In deze laag vinden we de servers, netwerken, opslagcapaciteit en andere infrastructuur. Dit laat de gebruiker volledige vrijheid toe over de hardware. Hier is dus ook kennis nodig over de drie lagen en het onderhoud ervan.